Jedna z povinných součástí firemní dokumentace souladu s GDPR

 

Formulář záznamu o činnostech zpracování dle GDPR

Jako jedni z mála Vám zdarma poskytujeme praktický nástroj k zavádění GDPR - Návrh formuláře pro záznamy činností zpracování
Stáhněte jej po kliknutí na odkaz vlevo. Dle potřeb a situace vaší společnosti jej můžete dále upravit.
Váš tým GDPR24.EU
 
Proč je to důležité? Jednou z povinností, které GDPR firmám přináší (článek 30), je také vedení záznamů o činnostech zpracování osobních údajů.
 
Z článku 30 nařízení pro Vás také vyplývá:
 
Každý správce a jeho případný zástupce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá. Správce, zpracovatel nebo případný zástupce poskytne záznamy na požádání dozorového úřadu. (V ČR je to ÚOOÚ).
 
Tyto povinnosti se nepoužijí pro podnik nebo organizaci zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů* nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.
Z hlediska praxe se přikláníme k názoru, že tento excel by si měla vyplnit většina podniků.
 
*(rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání či filozofické přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů, údajů o zdravotním stavu a o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby)